Workshops

Met regelmaat vinden er workshops plaats vanuit de Quispelacademie. Deze workshops kenmerken zich door kleine groepen, waardoor ook prikkelgevoelige honden en eigenaren deel kunnen nemen.

Klik in het submenu op de workshop van je keuze.