Weerbaarheid voor kinderen | € 40,00

Een geweldige middag voor kinderen van alle leeftijden. Samen met de rebellenroedel van de Quispelacademie oefenen met onderwerpen als:

  • je ruimte innemen
  • iemand op afstand houden
  • pesters de baas

Geschikt voor alle kinderen, de honden die ingezet worden zijn onze eigen rebellenroedelhonden. Zij zijn gewend te werken met kinderen in alle leeftijden en met diverse achtergonden. Meer weten? Bel gerust voor meer informatie.